Inhoud van de pagina

Stucprimer

Voorbehandeling
Voor een goede hechting van de gipspleisters aan de ondergrond is meestal een voorbehandeling nodig. De keuze en de verwerking van de gipspleister wordt mede bepaald door een zwak zuigende of sterk zuigende ondergrond.

Gladde, zwak of niet zuigende ondergronden

 

Een gladde ondergrond heeft minder hechtoppervlak dan een ruwe ondergrond. Om een goede hechting met de gipspleister te garanderen is het daarom van belang om op gladde, zwak of niet zuigende ondergronden een voorstrijk te gebruiken die de oppervlakte vergroot, waardoor het hechtoppervlak toeneemt.

 

Isokontactknauf isokontekt

Isokontakt is een voorstrijk om kleurdoorslag vanuit de ondergrond te voorkomen. Door het aanbrengen van Isokontakt zal vervuiling niet meer door de uiteindelijke stuclaag dringen. Isokontakt is een wit gepigmenteerde kunststofdispersie met kwartszand.

Toepassing

Isokontakt is voor het voorbehandelen van gladde, zwak of niet zuigende steenachtige ondergronden binnenshuis waar kans is op doorslag van bijvoorbeeld roet, nicotine, (droge) watervlekken en vergeling. Isokontakt vormt een hechtbrug tussen de ondergrond en de aan te brengen gipspleister en isoleert de vervuiling.

Verwerking

Onverdund en gelijkmatig aanbrengen.
Handmatig aanbrengen met lamsvachtroller of blokkwast.

Betonkontaktbetonkontakt

Betokontakt is een voorstrijkmiddel voor gipspleisters op gladde ondergronden. Het materiaal is een kunststofdispersie dat bestaat uit een mengsel van zuiver kwartszand en fijngemalen calciumcarbonaat.

Toepassing

Betokontakt is geschikt voor gladde, zwak of niet zuigende ondergronden. Met Betokontakt worden minerale ondergronden binnenshuis, in het bijzonder beton, die door hun grote dichtheid en gering zuigvermogen niet direct geschikt zijn voor bepleistering, voorbehandeld. Betokontakt vormt een hechtbrug tussen ondergrond en de aan te brengen gipspleister.

Verwerking

Onverdund aanbrengen. Handmatig met lamsvachtroller of machinaal.

PutzgrundKnauf Putzgrund

Putzgrund is een voorstrijkmiddel met vochtkering voor gipspleisters om te voorkomen dat vocht in de ondergrond dringt. Putzgrund is een witte kunststofdispersie met kwartszand.

Toepassing

Putzgrund is een voorbehandeling van gladde, zwak of niet zuigende steenachtige ondergronden binnenshuis waar een hogere afsluiting tegen vochtindringing nodig is, met name gipskartonplaten. Knauf Putzgrund vormt een hechtbrug tussen de ondergrond en de aan te brengen gipspleister.

Verwerking

Onverdund en gelijkmatig aanbrengen.
Handmatig aanbrengen met lamsvachtroller of blokkwast.

 

Sterk zuigende ondergronden

 

Het uitharden van gips is een chemisch proces waar water voor nodig is. Als het water wordt opgezogen door de ondergrond dan wordt dit proces verstoord. De gipspleister kan dan verbranden en daardoor kan de gipsverpoederen of onthechten. Het toepassen van zuigkracht regulerende voorstrijken met een grote hechtkracht is dan van belang.

StucPrimerKnauf StucPrimer

Stuc-Primer is een gele kunststofdispersie die voor gebruik verdund wordt.

Toepassing

Stuc-Primer is binnen toepasbaar. Voor het gronderen van sterk of onregelmatig zuigende ondergronden die zonder voorbehandeling leiden tot het verbranden van de pleister en geen normale afwikkeling van de werkzaamheden toelaten.

Verwerking

Handmatig aanbrengen met lamsvachtroller of blokkwast.
Machinaal aanbrengen met Knauf PFT primerpomp.