Privacy Policy

Algemeen

De website www.destucmeester.nl is eigendom van en wordt beheerd door VDM. waarvan de contactgegevens kunnen worden gevonden op de voorgenoemde website. Destucmeester.nl gaat zorgvuldig om met uw persoonlijke gegevens en behandelt deze in overeenstemming met de Wet Bescherming Persoonsgegevens.

Wijzigingen

Door gebruik te maken van destucmeester.nl aanvaard u deze privacy policy. Destucmeester.nl behoudt zich het recht voor om te allen tijde eenzijdige wijzigingen door te voeren zonder voorafgaande kennisgeving. Wijzigingen zijn van kracht zodra deze zijn gepubliceerd op Destucmeester.nl.

Persoonlijke gegevens

U kuntDestucmeester.nl gebruiken zonder persoonlijke gegevens door te geven, echter worden sommige gegevens automatisch door één of meer bezoeken aan Destucmeester.nl bewaard of doordat u deze gegevens aan ons verstrekt. De gegevens welke automatisch worden bewaard zijn anoniem, waardoor deze nimmer zijn te herleiden naar een natuurlijk persoon of een rechtspersoon. De persoonlijke gegevens worden bewaard op een rechtmatige wijze, uw persoonlijke informatie wordt slechts gedeeld met derden wanneer u toestemming heeft gegeven hiervoor door een opdracht aan ons uit te besteden.

Nieuwsbrief

Indien u zich inschrijft voor de nieuwsbrief van Destucmeester.nl, zullen de door u verstrekte gegevens slechts voor dat doeleinde worden gebruikt. De nieuwsbrief bevat een link waarmee u zich kan afmelden indien gewenst.

Cookies

Destucmeester.nl maakt gebruik van cookies. Cookies zijn kleine tekstbestanden welke op uw computer, tablet of telefoon worden geplaatst. Cookies bevatten informatie over uw voorkeuren en dergelijke. Destucmeester.nl wordt gebruiksvriendelijker door het gebruik van cookies. Uw IP-adres wordt opgeslagen, maar geen persoonlijke gegevens, tenzij u deze op Destucmeester.nl heeft ingevuld. U kunt uiteraard cookies niet toestaan of cookies verwijderen.

Beveiliging

De (persoonlijke) gegevens die u aan Destucmeester.nl verstrekt worden beveiligd opgeslagen.

Doeleinden

Uw persoonlijke gegevens worden gebruikt om aan u onze diensten aan te bieden, hierover contact met u op te kunnen nemen, u te informeren over onze diensten en onze diensten te kunnen optimaliseren. Aan de inhoud van Destucmeester.nl kunt u geen rechten ontlenen.

Derden

Destucmeester.nl maakt onder andere gebruik van derden om uw opdracht aan uit te besteden. De persoonlijke gegevens die u aan ons bekend maakt bij het geven van een opdracht (hieruit volgt ondubbelzinnig uw toestemming) zullen worden gedeeld met deze derden. Uw gegevens zullen eveneens worden gedeeld met derden indien een gerechtelijk bevel is uitgevaardigd om deze gegevens te verstrekken. Destucmeester.nl heeft geen zeggenschap over websites van deze derden mocht u op deze websites terecht komen. Destucmeester.nl onttrekt zich van enige verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid van de websites van derden.

Vragen, wijzigingen en/of inzage

Mocht u vragen hebben, uw verstrekte gegevens willen wijzigingen of uw gegevens willen inzien, dan zijn wij bereikbaar op telefoonnummer 015 763 4567 of e-mailadres info@destucmeester.nl